La nostra empresa, anomenada actualment AUTOCARS SOLÉ SERÓ, SL, que es dedica al transport de viatgers per carretera, va ser fundada per Bonaventura Solé Queralt, avi dels actuals socis de l’empresa.

Aquest, va adquirir a Francisca Torruella Vidal (titular fins aquell moment), els drets per explotar la concessió de servei públic de viatgers en automòbil classe El 10 de novembre de 1923 Bonaventura Solé Queralt va demanar la sol·licitud d’autorització per establir un servei públic de viatgers entre Granyena de les Garrigues-Lleida.

La titularitat definitiva d’aquesta concessió Juncosa de les Garrigues – Lleida (V-1978:L-48) va ser adjudicada a Bonaventura Solé Queralt el dia 10 de desembre de 1960. Degut a la defunció del propietari, la titularitat de l’empresa i, per tant, la transferència de la línia regular va passar al seu fill Antoni Solé i Pinyol. A la mort d’Antoni Solé Pinyol el 17 de maig de 2001, l’empresa és heretada per la seva esposa i els seus tres fills, Ma Pilar Seró Mateu, Bonaventura Solé Seró, Antoni Solé Seró i Gemma Solé i Seró.

Finalment, els hereus constitueixen l’empresa AUTOCARS SOLÉ SERÓ, SL en virtut d’escriptura pública atorgada pel Notari Rafael de la Fuente García amb data de 20-12-2001 i inscrita al Registre Mercantil de Lleida en el Tom 734 de la secció General, Foli 53, Fulla número L-14000 inscripció 1a. L’empresa, actualment, a més a més de realitzar el servei regular de viatgers entre Juncosa-Lleida, efectua serveis discrecionals, també transport escolar i servei de taxi.

Des d’AUTOCARS SOLÉ I SERÓ, SL creiem totalment necessària la constant introducció de millores en el servei regular de transport  de viatgers per carretera i recolzem plenament les mesures que es promoguin des de la Generalitat de Catalunya per millorar les prestacions al conjunt de la població.